Convocatoria do exame de obtención do permiso municipal de condución de autotaxis

Convocatoria do exame de obtención do permiso municipal de condución de autotaxis

As probas realizaranse o DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2014, na Casa do Concello ou na ubicación que se determine por esta Area, se o nº de aspirantes así o esixira. Os solicitantes comparecerán provistos de bolígrafo azul e carné de conducir.

Convocatoria

Prazo solicitudes: 03/10/2014 – 21/10/2014

Documentación

Anuncio do Exame (02/10/2014)

Entradas Similares: