Cambio do IVA “on line”

a nova directiva da UE 2008/8/CE sobre o IVA entrará en vigor o 1 de xaneiro de 2015 en toda Europa e contén unha modificación das regras de cálculo e do pago de impostos de servizos de telecomunicaciones, radio, televisión e venda electrónica.

A directiva 2008/8/CE esixe que, a partir de 2015, o IVA en compras online dentro da Unión Europea aplíquese en función da sé do comprador (residencia para as persoas físicas ou sé para as persoas xurídicas) e non do vendedor online.

Isto significa que a partir do 1 de xaneiro de 2015 aplicarase o IVA correspondente ás disposicións legais específicas de cada país á hora de calcular o importe dos produtos.

Actualmente en España o IVA é do 21%.

Por iso, o importe bruto da factura variará.

A excepción a esta directiva constitúena os clientes comerciais rexistrados como axentes intracomunitarios, os cales seguirán sen pagar IVA sempre que o seu CIF, nome de empresa e dirección consten na base de datos intracomunitaria.

Os servizos, trala entrada en vigor de varias directivas europeas, son tratados da mesma forma que os bens. En todo caso considérase que o servizo realízase no territorio do cliente.

Están suxeitas ao IVA as operacións efectuadas a título oneroso no territorio dun Estado membro por un suxeito pasivo que actúe como tal. Tamén están suxeitas ao IVA as importaciones efectuadas por calquera persoa.

Algúns réximes de IVA conciernen non só directamente aos axentes económicos, senón tamén aos particulares e os consumidores finais. Trátase, por exemplo, do caso en que un particular compra bens noutro Estado membro.

Cando o ben é transportado polo consumidor ata o seu domicilio, o IVA págase no Estado membro no que o ben foi vendido e comprado (é dicir, «na súa orixe»).

No entanto, o principio «de orixe» non se aplica cando os bens son vendidos a distancia, é dicir, cando o vendedor e o comprador atópanse nun Estado membro diferente no momento da expedición dos bens.

 

Acceder a la directiva aquí

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, ACEPTAR

Aviso de cookies